Kimura Kennel English version

RASEBESKRIVELSE MED KOMMENTARER
(kommentarene er utarbeidet på et subjektivt grunnlag og med den forståelsen og kunskapen vi har om rasen)

 

Opprinnelsesland/hjemland: Tyskland

Helhetsinntrykk: Middelsstor til stor, tettbygd, verken tung eller lett, ikke høybent eller luftig. Dens velbalanserte, tette og kraftige skikkelse vitner om stor kraft, smidighet og utholdenhet.

Viktige proporsjoner: Kroppens lengdemål målt fra brystbenet til sittebensknuten,
skal ikke overskride skulderhøyden med mer enn 15%.

Kommentarer:
Rottweileren er en hund som skal ha naturlig kraft og substans, dette er en del av rasens egenart og bør vektlegges stor betydning.

Adferd/temprament: Vennlig og fredelig lynne, barnekjær, meget hengiven,
oppmerksom, lærevillig og arbeidsglad. Selvsikker, nervefast og uforferdet. Den reagerer med stor oppmerksomhet overfor omverdenen.

Kommentarer:
Det hender rottweileren brummer/snakker men fremdeles har en avslappet holdning, dette må ikke forveksles med aggressivitet eller manglende tilgjengelighet.

Hode:

Skalle: Middels lang. Bred mellom ørene, moderat velvet sett fra siden. Nakkeknølen godt utviklet, uten å være sterkt fremtredende.

Kommentar:
Hodehud skal være stram og tørr, dog kan noen pannerynker aksepteres når hunden er oppmerksom. Hode skal ikke ha markert midtfure.

Stopp: Markant.

Generelle kommentarer til hoder:
Kvaliteten på hode er svært viktig. Et ideelt hode skal være kraftfullt med tydelig kjønnspreg, det skal fremstå tørt velformet med fin balanse mellom skalle, ører og snuteparti. Gjennomgående feil er lette og tildels snipete snutepartier, smale underkjever og moderat stopp. Ørene er ofte tunge og store. Mørkebune øyne er en sjeldenhet. Manglende munnpigment (rosa munnpigment) er et økende problem som bør vektlegges.

Ansiktsregion:

Nesebrusk: Godt utviklet, heller bred enn rund, med forholdsvis store nesebor, alltid sort.

Kommentar:
En del svakt pigmenterte nesebrusker finnes, dette er i dag ikke noe stort problem, men det henstilles til en viss oppmerksomhet omkring dette forholdet for å hindre en uønsket utvikling.

Snuteparti: Bredt ansatt og moderat avsmalnende snuteparti, rett neserygg. Snuten skal verken virke lang eller kort i forhold til skallen.

Kommentar:
Snutepartiet må på ingen måte være lengere enn skallens lengde. Det ideelle er noe kortere snuteparti, men ikke kortere enn 3/4 av skallens lengde.

Lepper: Sorte, stramme lepper og stramme munnviker. Mørkest mulig gommer.

Kommentarer:
Løse lepper eller åpne munnviker er ikke ønskelig og anses som feil. Manglende munnpigment (rosa munnpigment) er et økende problem som bør vektlegges.

Kjever/tenner: Kraftig, bred over- og underkjeve. Sterkt og fullstendig bitt. Saksebitt.

Kommentar:
Bittfeil eller tannmangler finnes, men er i dag ikke noe stort problem for rasen. Det er svært viktig at tannsettet er kraftfullt, det finnes noen individer med små tenner og da gjerne i kombinasjon med noe uryddig tannstilling - dette er ikke ønskelig.

Kinn: Markerte kinnben.

Kommentar:
Kinnene skal fremstå svakt buet, sterkt utposede kinn er ikke ønskelig og anses som feil.

Øyne: Middelsstore, mandelformede. Dypbrun farge, godt tilliggende øyenlokk.

Kommentar:
Dypbrun øyenfarge er mangelvare på dagens Rottweilere,
gjennomgående finnes det et stort antall med mellombrune og noen lyse øyne. Bør vektlegges større betydning, da spesielt i konkurranseklasser.

Ører: Middelsstore, hengende trekantede, bredt plassert og høyt ansatt. Skallen fremtrer bredere med godt anlagte, fremoverstilte ører.

Kommentar:
Det er viktig å presisere at ørene skal ha en skrånende flate mot skallen og på en slik måte at de forsterker skallens bredde - men for bredt (utstående) ører forstyrrer uttrykket og balansen i hode. Videre må presiseres at øreflippen skal være forholdsvis spisst men med avrundet flipp, for runde (eller langt avrundede) øreflipper er ikke ønskelig. Ørene må heller ikke bli for store, tunge og/eller bløte.

Hals: Kraftig, passe lang, muskuløs med lett velvet nakke. Tørr, uten halshud.

Kommentarer:
Halshud forekommer hos et betydelig antall av dagens hunder og bør vektlegges større betydning.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk: Rette og ikke trangstilte sett forfra. Underarmene rette sett fra siden. Skulderbladenes vinkel mot horisontalplanet ca. 45 grader.

Kommentar:
Sammen med hoder er fronter en av rasens største svakheter på dagens hunder. Hovedproblemet er steile og ofte noe korte overarmer og/eller med fremskutte fronter. Det er også senere år kommet et økende antall individer med åpne skuldrer. Videre ser man en del løse og svake mellomhender kombinert med flate poter. Alle disse nevnte svakheter nedsetter hundens funksjonalitet og bør vektlegges stor oppmerksomhet. Personlig mener vi at skulderbladets vinkel er underordnet vinkelens grader så fremt den er godt og funksjonelt vinklet og med riktige rasetypiske bevegelser.

Skulder: Godt plassert.

Overarm: Godt tilliggende.

Underarm: Kraftig utviklet og muskuløs.

Mellomhånd: Lett fjærende, kraftig, ikke steil.

Poter: Runde, godt sluttede og velvede. Harde tredeputer, korte, sorte og sterke negler.

Kropp:

Overlinje: Rett, kraftig og stram.

Kommentar:
Under bevegelse skal ryggen være fast og relativt stabil. Man hører ofte snakk om at rottweilerens skal ha rullende bevegelser - her snakker vi om marginaler på grunn av en bredt bygd rase, etter min oppfattning et missbrukt og missforstått uttrykk som heller, i så tilfelle, skyldes en konstruksjonsfeil hos individer med tydelig rullende bevegelser. (Se også kommentarer til bevegelser).

Lend: Kort, kraftig og dypt.

Kommentar:
Rottweileren skal fremstå som en kompakt kort rektangulær hund. Det er derfor av vesentlig betydning at lendepartiet ikke blir langt eller innsvinget, slik at preget av kompakthet svekkes. Sett ovenfra skal lendepartiet være bredt og parallelt i forholdet mellom rygg og kryss.

Kryss: Bredt av middels lengde, lett rundet, verken rett eller sterkt avfallende.

Bryst: Rommelig, bredt og dypt (ca. 50% av skulderhøyden), med godt utviklet forbryst og godt velvede ribben.

Underlinje/buk: Ikke opptrukken buk.

Kommentar:
Underlinjen skal fremstå mest mulig parallell med overlinjen

Hale: Naturlig medfødt. Bæres vannrett i forlengelse av rygglinjen, i ro kan bæres hengende.

Kommentar:
Halen kan når hunden er oppmerksom gå noe opp og fremmover, men bør ikke gå for mye over rygglinjen. Haler som berører overlinjen, er ringlet eller båret for mye til siden er uønsket.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk: Sett bakfra rette og ikke trangstilte. I fri stand er bak-lemmenes vinkler stumpe.

Lår: Moderat langt, bredt og meget muskuløst.

Underlår: Langt, kraftig og utpreget muskuløst, og senene går over i et kraftig, godt vinklet, ikke steilt haseledd.

Poter: Noe lenger enn forlemmenes, like godt sluttede, velvede med sterke tær.

Bevegelser: Rottwileren er en traver. Fast og relativt stabil rygg. Harmoniske, stabile, kraftfulle og frie bevegelser med god skrittlengde.

Kommentar:
I trav skal Rottweileren gi inntrykk av kraft og utholdenhet. Den skal bevege seg harmonisk, sikkert og kraftfullt med god skrittlengde. Det er svært viktig at konstruksjonen i front er i balanse med bakpart for å oppnå balanse, harmoni, og utholdenhet i bevegelsesmønster. Sett forfra og bakfra skal hunden bevege seg parallell i normalt tempo.
Når man ser en rottweiler med riktige bevegelser skal den gi inntrykk av å kunne bevege seg uanstrengt og lett med et minimum av energiforbruk - som om den kunne fortsette i det uendelige......
(Se også kommentarer til overlinje).

Hud:

Hodehud: Stram, ved stor oppmerksomhet dannes lette pannerynker.

Pels:

Hårlag: Består av dekkpels og underull. Middels langt, grovt, tett og fast tilliggende dekkhår; underullen skal ikke stikke frem gjennom dekkhårene. På bakbena er pelsen noe lengre.

Kommentar:
Ullen, myk, for lang eller kort, krøllet eller utpreget bølget pels er uønsket og regnes som feil.

Farge: Sort med godt avgrensede tegninger av mettet, rødbrun farge på kinn, snute, halsens underside, bryst og ben, så vel som over øynene og rundt anus.

Kommentarer:
Misfarget eller for utviskede tegninger regnes som feil, ureine overganger er gjennomgående et problem på dagens Rottweilere.
Hunder som ikke har rasens typiske sorte grunnfarge i kombinasjon med korrekt plassert brune tegninger og/eller hvite flekker regnes som diskvalifiserende feil.


Størrelse og vekt:

Mankehøyde:

Hannhunder: 61 – 68 cm
61 – 62 cm = liten
63 – 64 cm = middels stor
65 – 66 cm = stor = korrekt størrelse
67 – 68 cm = meget stor

Tisper: 56 – 63 cm
56 – 57 cm = liten
57 – 59 cm = middels stor
60 – 61 cm = stor = korrekt størrelse
62 – 63 cm = meget stor

Vekt: Hannhunder: ca. 50 kg
Tisper: ca. 42 kg

Feil:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

Feil:
Helhet: Lett, luftig, høybent, dårlig benstamme og muskler.
Hode: Jakthundhode, smalt, lett, for kort, for langt, plumpt, flat skalle, manglende eller for lite stopp.
Snute: Langt eller spisst snuteparti, hareskår, konkav eller konveks neserygg, avfallende neserygg, lys eller flekket nesebrusk.
Lepper: Åpne, rosafargede eller flekkete, åpen munnvik.
Kjever: Smal underkjeve.
Kinn: Sterkt utposede kinn.
Tenner: Tangbitt.
Ører: Ansatt for lavt, tunge, lange, slappe, tilbakelagte eller fremadrettede og ulikt bårne ører.
Øyne: Lyse, dyptliggende, for utstående eller runde, slappe øyelokk.
Hals: For lang og tynn, dårlig muskulatur, halshud.
Kropp: For lang, for kort, smal.
Rygg: For lang, svak eller nedsenket, karper.
Kryss: Avfallende, for kort, for rett eller for langt.
Bryst: Flat brystkasse, tønneformet, innsnørt.
Hale: Ansatt for høyt eller for lavt.
Front: Smalt stilte, ikke rette forben. Steil skulder, manglende albuetilslutning. For lang, for kort eller steil overarm, svak eller steil mellomhånd, sprikende poter, for flate eller for velvede tær, dårlige tær, lyse negler.
Bakpart: Flate lår, hasetrang, kuhaset, hjulbent, for mye eller for lite vinklet, sporer.
Hud: Rynket hodehud.
Pels: Myk, for kort eller for lang, krøllet, manglende underull.
Farge: Misfarget, uklare avgrensninger, for utviskede tegninger.


Diskvalifiserende feil:
Helhet: Manglende kjønnspreg.
Vesen: Engstelige, skye, feige, skuddredde, ondskaps-fulle, overdrevent mistroiske og nervøse individer.
Øyne: Entropion, ektropion, gule øyne, øyne av forskjellig farge,
Bitt: Overbitt, underbitt, kryssbitt, manglende fortann, hjørnetann, premolar eller molar.
Hale: Haleknekk, ringlet hale, hale båret mye til siden.
Pels: Utpreget lang og bølget pels.
Farge: Hunder som ikke har rottweilerens typiske sorte grunnfarge i kombinasjon med korrekt plasserte brune tegninger. Hvite flekker.

OBS! Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

 

 

 

Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions