Kimura Kennel English version

Kathrine Ø. Lindstrøm

Mitt navn er Kathrine Øksnevad Lindstrøm. Jeg er gift med Terje og sammen driver vi Kimura Kennel - oppdrett av Rottweiler, Norsk Buhund og Boston Terrier.

Jeg er oppvokst på gård og har hele mitt liv hatt et nært forhold til dyr, spesielt hund og hest. Mine foreldre drev oppdrett av hund og travhester, foruten at jeg deltok i trening av hestene var jeg også i mange år svært aktiv med sprangridning.

Kimura Kennel har pr dato oppdrettet og eiet over 100 champions samt flere WW, JWW, Nordiske- og Norske/Svenske/Finske vinnere. Noen eksporter til utlandet har det også blitt, blant annet USA, Brasil, Spania, Frankrike og Belgia, samt til de Nordiske landene.

Hundeoppdrett med utstilling og bruksarbeide er i dag blitt en livsstil, noe som medfører at jeg bruker mesteparten av min fritid til denne fantastiske sporten.

Innenfor hundeorganisasjoner har jeg hatt flere styreverv bl.a. i NKK avd. Rogaland og Norsk Buhundklubb.

 

 

Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions